Aikido of Chennai,
Ethiraj Lane,
(Off Commander-in-Chief Road),
Egmore, Chennai-600 008.
Contact:
Sensei Elankathiravan.K
+91-9551262099, +91-9677278733
Alex Francis +91-9500035883
eMail: [email protected]

mabubuting mga katangian ng tao

Awit 34:18; Mateo 10:29-31; 2 Timoteo 3:16. Malikhain 7. (b) Bakit hindi tayo gumagamit ng malaswang pananalita? Extrovert 10. The PDF file below is a list of character traits in English and their Filipino translations. Answers: 1 question Ano ang mga kakayahan o katangian ng halaman, hayop, at tao? 3 Kailangang magsimula ang pagbabago sa determinsayon ng bawat pilipino. Pero paano kung walang-ingat itong ginamit ng anak at may nabangga ito? Ito ay nakabubuti sa ating kalusugan dahil naka-aalis ito ng stress at nakapagpapababa ng dugo. Jeric Gonzales at Klea Pineda, inihayag ang katangian na gusto nila sa isa't isa. Makakatulong kaya ito? Ang mga Pananalig ng mga Salaf AsSalih (Ng Mga Naunang Mabubuting Muslim) 23 / 3 / 1432 , 27/2/2011. Maunlad na Agrikultura. Watch Queue Queue 2. The list is divided in three parts: good character traits (mabubuting katangian ng pagkatao), bad character traits (mga katangian ng pagkatao na hindi mabuti), and neutral character traits (mga katangian na hindi mabuti o masama). ANG SABI NG BIBLIYA. Palagay ko iyan ang malaking kaibhan. Ang mapang-abuso o malaswang pananalita at ang paulit-ulit na pamimintas ay may masamang epekto. Pia is a stay-at-home mom living in the Philippines. (Colosas 4:6) Malamang na galing sa Bibliya ang payo. Nilikha tayo bilang tao na may iba't ibang katangian at katungkulang ginagampanan. 1-3. “Masama ang laman ng puso ng tao,” at karaniwan nang makikita sa sinasabi natin kung ano ang nasa puso natin. The list may be used by teachers and students for activities on character analysis or as a resource for developing characters for stories. Masipag 3. Ang katangian nito ay organisado upang maisaayos and daloy ng gagawing pagpupulog. Inirerekomenda ang Lemon para sa mga taong nagdurusa mula sa digestive … Gamitin ang kakayahang magsalita para patibayin ang iba. Masayahin 6. Kawikaan 15:1, 2; Filipos 2:3, 4; Santiago 1:19. Napakadali lang masaktan lalo na ang mga bata, kaya dapat tayong maging maingat para hindi sila masiraan ng loob.—Colosas 3:21. Ang mga tao na interesado sa sinaunang panahon sa pinagmulan ng mga lahi ng tao, mga pagtatangka upang galugarin ang lugar na ito ay ginawa nang paulit-ulit. Ang katangian nito ay organisado upang maisaayos and daloy ng gagawing pagpupulog. (Tito 2:3-5) Dahil mahal natin ang mga kapatid, titiyakin natin na hindi sila masasaktan sa pagpapayo natin. Ang yaya sa bahay ng mayaman sa Hong Kong, tinuturuan ang mga bata mag-rosary. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin katangian sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. 18 Kapag pinapatibay natin ang iba, tinutularan natin si Jehova. (M. V. Lomonosov) Edukadong tao - ay hindi lamang isang tao na may diploma ng mga nakumpletong edukasyon. Hinding-hindi tayo dapat gumamit ng mapang-abusong pananalita. Ilan sa mga kahalagahan ng mabisang komunikasyon ay ang pagkakamit ng tao ng tagumpay, kaunlaran, katahimikan, at pambansang kaligtasan. Hindi pagpuna sa pisikal na katangian ng iba. Marumi ito. (Efeso 6:4) Puwede ring magbigay ng mahusay na payo ang mga sister sa ibang sister. Marami pang ugali ng mga tao ang nagpapasama sa kanila na kailangang may magpaalam sa kanila sa kung anumang paraan na malumanay. answer choices . (Mateo 3:17; 25:19-23; Juan 1:47) Para makapagbigay ng komendasyon na talagang magpapatibay, kailangang may personal na interes ka sa iba. Panloob … Kung kailangan ng praktis dapat may schedule. (Efeso 6:21, 22; Colosas 4:8, 9) Pero ang pagkukuwento tungkol sa iba ay madaling mauwi sa tsismis. ... janitor, at mga karaniwang tao ang nagbabalik ng napupulot na salapi o mahahalagang mga bagay. Iba’t-ibang katanginan ng Globalisasyon • MAS MALAWAK NA MOBILITY • MOBILITY - ay tumutukoy sa paraan ng paggalaw ng mga serbisyo, produkto, tao, komunikasyon at transportasyon upang mas maging maginhawa at mabilis ang paggamit ng mga ito. Magandang Katangian ng Maunlad na Lipunan . May araw, may gabi, may ulan, may init. Katangian ng memorandum. Just refer them to samutsamot.com. Ang katangian ng isang mabuting anak ay masunurin sa ina maging magalang at maka diyos.dapat ay sundin lahat ng ini uutos ng magulang,ang isang mabuting bata ay isang biyaya sa maykapal,at ito'y isang magandang blising sa mga magulang na mayroong mabubuting anak. Pero ayaw nating makasanayan ang pamumuna at pagsasalita ng masakit sa iba. … B at C B. pagbatikos sa mga gawa ng pinuno C. pagsasagawa ng … (b) Sino ang mga puwede nating bigyan ng komendasyon? Pero sinasabi pa ng kawikaan: “Ang dila ng marurunong ay nagpapagaling.” Kayang pagalingin ng mabait na pananalita ang nasaktang damdamin at nasirang pagkakaibigan dahil sa di-pagkakaunawaan. Bukod rito, ang … Totoo iyan lalo na sa mga bata. Dapat tayong pakilusin ng pag-ibig sa kaniya na gamitin ito nang tama. “Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat perpektong regalo ay mula sa itaas.”—Santiago 1:17. As stated in our Privacy Policy, we use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. O baka nagpayo siya nang may kabaitan at pagmamahal. Kung hindi tayo maingat, puwede itong mauwi sa maling akusasyon, o paninirang-puri. The list is divided in three parts: good character traits (mabubuting katangian ng pagkatao), bad character traits (mga katangian ng pagkatao na hindi mabuti), and neutral character traits (mga katangian na hindi mabuti o masama).The list may be used by teachers … Paano mo gagamitin ang kakayahan mong magsalita? MGA. “Sapagkat masdan, ang buhay na ito ang panahon para sa mga tao na maghanda sa pagharap sa Diyos; oo, masdan, ang araw ng buhay na ito ang araw para sa mga tao na gampanan ang kanilang mga gawain” . Dahil sa regalong ito, nasasabi natin ang iniisip at nararamdaman natin. Isama Siya sa inyong mga dalamhati at sama ng loob. Ito ay nakabubuti sa ating kalusugan dahil naka-aalis ito ng stress at nakapagpapababa ng dugo. (2 Timoteo 3:16) Binasa man natin ito mismo sa Bibliya o hindi, dapat na may makakasulatang basehan ang payo natin. Ihalimbawa natin ang milyong mga domestics, caregivers at nurses sa dose-dosenang mauunlad na bansa. Maraming mga opinyon tungkol sa lemon, kung paano ito kapaki-pakinabang, at tungkol sa likas na katangian ng mga epekto sa katawan na mayroon ang prutas na ito. Sa mga lugar na yon, nagiging materyoso ang mga tao; nakakalimot na sa Diyos galing lahat ng sagana nila sa buhay. May dalawang uri ng kalayaan: 1. Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin katangian sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. Makapangyarihan ang salita. konsepto na ito ay isang magkakaibang at multifaceted, na binubuo ng iba't ibang pamantayan, na kung saan ay binuo sa buong buhay ng mga indibidwal. Ilan rin sa mga katuturan nito ay ang pagsasalin, paghahatid ng balita, kuro-kuro, mensahe, kaalaman o impormasyon, damdamin, iniisip o pangangailangan, at ideya mula sa tao patungo sa isang tagatanggap o sa isang … Pero marami din akong kilalang popular na tao na mabait sa lahat. Ang caregiver sa Italy, ibinabalik sa Diyos ang matandang may sakit. Talagang nagmamalasakit siya sa mga “hamak” at “nagdurusa.” (Isaias 57:15) Gusto ni Jehova na “patuloy [nating] pasiglahin ang isa’t isa” at “patibayin ang mga pinanghihinaan ng loob.” (1 Tesalonica 5:11, 14) Kapag sinisikap nating gawin iyan, nakikita at pinapahalagahan niya ito. Alin sa mga sumusunod ay isang katangian ng mapanagutang tagasunod? Ipinanganak na namumuno 2. - Binibigyang tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talino, talento at iba pa Teoryang Imahismo - Gumamit ng mga imahe na higit na maghahayag sa mga damdamin, kaisipan, ideya, saloobin at iba pang nais na ibahahi ng may-akda na higit na madaling maunuwaan kaysa gumamit lamang ng karaniwang salita Baka isang kabataan ang naninindigan sa paaralan, o isang may-edad ang regular sa ministeryo. (Mateo 9:32-34; 12:22-24) Ang paninirang-puri ay nakakasira ng reputasyon ng isang tao, nauuwi sa pagtatalo at samaan ng loob, at nakakasira ng pagkakaibigan.—Kawikaan 26:20. Baka may naaalaala kang nakapagsalita sa iyo nang hindi maganda at talagang nasaktan ka. Sa pagbabalik ng fresh episodes ng "Magkaagaw," inaasahan ang mga bagong banggaan ng mga karakter nina Jeric Gonzales, Klea Pineda at Sheryl Cruz. 19 Baka may mapansin kang kapatid sa kongregasyon na pinanghihinaan ng loob o nadedepres. Matapat 2. 10 na katangian ng mabuting tatay. The PDF file below is a list of character traits in English and their Filipino translations. Watch Queue Queue. 9, 10. POSITIBONG KATINGAN NG KOMUNIDAD – Sa paksang ito, ating aalamin ang iba’t-ibang mga mabubuting katangian ng isang komunidad. (Apocalipsis 12:9, 10) Sa ngayon, karaniwan na lang sa mga tao ang magsabi ng hindi totoo tungkol sa iba. Paano makakaapekto sa kaugnayan natin kay Jehova ang mga sinasabi natin? 403 Maraming kabutihan ang naidudulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan. (Genesis 1:26) Ang tao ay binigyan ng kalayaang magpasiya. (a) Ano ang puwedeng maging epekto sa iba ng mapang-abusong pananalita? PROMDI. Mayroong kasabihan sa wikang Inggles na: "Damn if you do it and damn if you don't," na ang kahulugan ay: "Gumawa ka man ng kabutihan o hind,i" hindi pa rin magbabago ang pagtingin sa iyo ng iyong kapwa dahil para sa kanila, masama ka pa rin. Hindi natin puwedeng ipilit sa iba ang opinyon natin o gamitin ang teksto para suportahan ang sariling ideya. Search. Ang maling akusasyon ay nakakasira ng reputasyon ng isang tao at ng kapayapaan. Nirerespeto ko po ang mga mabubuting pulis at ayokong mawalan ng tiwala ang mga tao. POSITIBONG KATINGAN NG KOMUNIDAD – Sa paksang ito, ating aalamin ang iba’t-ibang mga mabubuting katangian ng isang komunidad. She creates worksheets and other teaching materials and shares them here for Filipino students, teachers, parents, and educators. (Kawikaan 31:10, 28) Gaya ng halaman na kailangan ng liwanag at tubig, kailangan ding maramdaman ng iba na pinapahalagahan sila. Paano natin maipapakitang pinapahalagahan natin ang regalong ito? Ang mga tao sa komunidad ay mayroong kakayahang makamit ang kanyang mga gusto at nagagampanan ang mga karapatan nila at pangangailangan. By downloading this PDF file, you agree to the following: This PDF file is for personal and classroom use ONLY. B. Hiwalay ang tao sa ibang tao dahil noong sya ay isinilang, nagsimula na siyang mag-okupa ng espasyong hiwalay sa ibang sanggol. Anong klase ng pananalita ang nagpapatibay sa pagkakaibigan? 18, 19. 6 Kailangan din nating mag-ingat sa pagsasalita dahil lahat tayo ay hindi perpekto. TRENDING. Ang totoo, ang isa na ayaw huminto sa panlalait ay hindi na kuwalipikadong maging miyembro ng kongregasyon. Ang isang mahusay na pinuno ay dapat marunong rumespeto sa iba't ibang paniniwalang panrelihiyon ng mga mamamayan na kanyang nasasakupan. If you find that the resources in Samut-samot are useful, please consider donating any amount through PayPal. 4, 5. Para tulungan tayong gamitin ang regalong ito sa paraang gusto ni Jehova, kailangan nating malaman kung anong klase ng pananalita ang dapat iwasan. Ang mga mabubuting salita ay mas mahalaga kaysa kayamanan. Enero 11, 2021 6:47pm GMT+08:00 . She’s a former teacher and homeschooling mom. (Tito 2:8) Pag-usapan natin ang ilang paraan kung paano natin mapapatibay ang iba sa sinasabi natin. Magsalita lang ng mabubuting bagay na nakapagpapatibay.”—EFESO 4:29. Sinasabi ng Santiago 1:26: “Kung iniisip ng isang tao na mananamba siya ng Diyos pero hindi niya kinokontrol ang dila niya, dinaraya niya ang sarili niyang puso, at walang saysay ang pagsamba niya.” Ang orihinal na salitang isinaling “walang saysay” ay puwede ring mangahulugang “walang silbi.” (1 Corinto 15:17) Kaya kung hindi tayo maingat sa pagsasalita, puwede nating masira at maiwala pa nga ang kaugnayan natin kay Jehova.—Santiago 3:8-10. (Galacia 5:19-21) Kaya dapat tayong mag-ingat sa mga sinasabi natin at laging mag-isip muna bago magsalita. 7, 8. Gusto ni Jehova na nakapagpapatibay at nakakatulong ang mga sinasabi natin. Kahit noong unang siglo, gustong malaman ng mga Kristiyano ang kalagayan ng mga kapatid at kung paano sila makakatulong. Bakit naging epektibo iyon? 4 Makapangyarihan ang mga salita, kaya dapat tayong maging maingat sa sinasabi natin at sa paraan ng pagsasabi nito. API call; Human contributions. Ano kaya ang mararamdaman ng tatay? Ang mahinahong pananalita ay nakakaginhawa. This video is unavailable. Sa aming opinyon, mas magkakaroon ng kapayapaan ang isang lipunan kung lahat ay marunong rumespeto sa paniniwala ng iba. Masamang Naidudulot: Unang-una, hindi mo personal na nakakausap ang isang tao sa social media sapagkat kayo ay nag-uusap sa pamamagitan ng screen lamang. Sa maunlad na lipunan lahat ng mga tao ay nagtutulong-tulong upang itaguyod ang kapayapaan at katiwasayan ng pamumuhay. Naniniwala kami na kabilang sa mabubuting mag-aaral, ang mga katangiang nakikita ng mga tao ay: 1. Ano ang mararamdaman ko kung ganiyan ang sasabihin ng iba tungkol sa akin?’—Basahin ang 1 Tesalonica 4:11. Ang nurse sa Amerika, ipinapakita sa pamamagitan ng dasal sa mga pasyente at doktor na lahat ng … Hindi mo man maayos ang problema niya, puwede mo namang ipadama na nagmamalasakit ka. English. Ang alagang hayop sa tahanan ay maituturing na isang magandang kasama sa bahay. Paano tayo makapagbibigay ng mabuting payo? Ano ang puwede mong sabihin sa kaniya? Ang isang pinuno ay human qualities. Kinapopootan ni Jehova ang mga “naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid.” (Kawikaan 6:16-19) Ang unang maninirang-puri ay si Satanas na Diyablo, dahil siniraang-puri niya ang Diyos. Sinasabi ng Kawikaan 15:4: “Ang mahinahong dila ay punongkahoy ng buhay, pero ang mapandayang dila ay nagdudulot ng pighati.” Gaya ng isang magandang puno na nakakaginhawa, ang mabait na salita ay nakakaginhawa rin. Mapapansing batay sa mga salitang nakalahad sa itaas, tayo ay makabubuo ng isang pangungusap tulad ng: Si Sarah ay nag-aaral nang mabuti upang makapasa sa eksamin. Pinararangalan din ang mga natatanging personalidad na nagkaroon ng malaking gamapanin sa pagpapakilala at pagpapaunlad ng Marikina at ng buhay ng mga Marikeño. Copyright 2018 samutsamot.com All rights reserved. 15. Pag-maximize ng Oportunidad 4. tl “Wala akong alam na anupamang tungkulin na higit na banal, o higit na kinakailangan, kung ginagawa ito nang wasto, maliban sa mga tungkulin ng mga guro na dumadalaw sa mga tahanan ng mga tao, na nananalangin na kasama nila, na nangangaral sa kanila na magpakabuti at maging marangal, na magkaisa, at magmahalan, at magkaroon ng pananampalataya at katapatan sa layunin ng … Kung gagawin natin ito, magkakaroon tayo ng mabubuting kaibigan. Bakit dapat itong iwasan ng mga Kristiyano? 20, 21. Ang kahulugan ng kanyang sinabi ay ang kalayaan ay ang kakayahan ng isang tao na gumamit ng kanyang kilos-loob upang mag desisyon sa isang partikular na bagay o kilos. Kailangan po ng pagbabago.” Kailangan po ng pagbabago.” Earlier on Monday, Locsin was among the celebrities her aired her reaction to the incident in Paniqui, … “Kung ano ang ibig ninyong gawin ng mga tao sa inyo, gayundin ang gawin ninyo sa kanila. (HWMGSHI) Higit na naglalaman ng impormasyon Walang bahid na emosyon May sinusunod na proseso Gumagamit ng deskripsyon na mekanismo Gumagamit ng sanhi at bunga May katangiang … Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Pangatlo, ang mga pulis ay malakas ang loob, kahit gaano pang kahirap ang misyon nila kinakaya pa rin nila. Makikita ang pagpapahalaga sa mga katangian ng mga … Siniraang-puri ng mga Pariseo si Jesus nang akusahan nila siya ng mga bagay na hindi niya ginawa. Ang yaya sa bahay ng mayaman sa Hong Kong, tinuturuan ang mga bata mag-rosary. Info. Bakit dapat nating gawin ang lahat para patibayin ang iba? Batay sa sinabi ng Kataas-taasang (Allah): {Sabihin mo [O Muhammad]: “Ito ang aking daan; ako ay nag-aanyaya para sa (patnubay ng) … Ang pagiging tagasunod ay ang _____. Ang pagsasalita ng maling bagay sa maling panahon ay puwedeng mauwi sa pagtatalo at samaan ng loob. Sa isang maunlad na lipunan nautugun an ng agrikultura an g halos lahat na pangangailangan ng tao. Inihula ng Salita ng Diyos ang paglalâ ng mga asal sa mga huling araw nang sabihin nito na ang mga tao ay magiging ‘mga maibigin sa kanilang sarili, mga mapagmapuri sa sarili, mga palalo, mga walang utang-na-loob, mga walang likas na pagmamahal, mga walang pagpipigil sa sarili, mga walang pag-ibig sa kabutihan, at mga matigas ang ulo.’ (2 Tim. Puwedeng mapatibay ang iba ng sinasabi natin at kung paano natin ito sinasabi. Maka-Diyos 8. Isa sa mga positibong katangian ng komunidad ay ang pagiging malaya ng mga tao. Palagay ko nasa ugali na rin. Bilang mga tao, may kakayahan tayong magpakita ng mga katangian ng Diyos, tulad ng pag-ibig, katarungan, at karunungan. Katangian ng memorandum. Ang alagang hayop sa tahanan ay maituturing na isang magandang kasama sa bahay. Sa paggalang sa mga katangiang ito, nirerespeto natin ang dignidad ng tao bilang siya na may tungkuling ginagampanan sa mundong ito. Last Update: 2016-06-26 Usage Frequency: 3 Quality: Reference: Anonymous. Paano ito puwedeng magamit sa maling paraan? Ang panlalait ay ang paulit-ulit na pamimintas sa iba para saktan sila. … Tutulungan nila kayong maging mas mabuting tao at gagawing mas … Dahil hindi tayo perpekto, kailangan natin ng payo paminsan-minsan. Nakakalungkot kung ganiyan tatratuhin ng isang tao ang asawa niya o mga anak! Ang wikang ginagamit ng bawat tao sa daigdig ay sistematikong nakaayos sa isang tiyak na balangkas. Emma B.: Palagay ko nasa paraan ito ng pakikitungo mo sa ibang tao, kasi marami akong kilalang popular na tao na talagang walang galang, at hindi sila mabubuting kaibigan sa napakaraming tao. 3 Makapangyarihan ang salita, kaya tinuturuan tayo ni Jehova kung paano magagamit na mabuti ang regalong ito. Paano makakaapekto sa ating mga kapamilya at kaibigan ang pananalita natin? Sa pagbabalik ng fresh episodes ng … 11 Kailangan din nating iwasan ang tsismis. Kung ang mga alagang hayop ay pinararami, ito ay maaaring maipagbili upang makadagdag kita sa pamilya.. 1. Gumawa ng mabuti at maghintay ng mabuti. Marapat lang na igalang ang mga katangian ito. 15 Paano natin magagamit ang kakayahang magsalita sa paraang gusto ni Jehova? Ang katangian ng isang mabuting anak ay masunurin sa ina maging magalang at maka diyos.dapat ay sundin lahat ng ini uutos ng magulang,ang isang mabuting bata ay isang biyaya sa maykapal,at ito'y isang magandang blising sa mga magulang na mayroong mabubuting anak. Kasukdulan - dito nasusubok angMga Katangian ng isang mahusay na MananalumpatiNi: Lea Andrea C. Bumuo ng libong ideya ng pangalan ng … Pero hindi ito dapat mangyari sa kongregasyong Kristiyano. 2 Tagalog. Huwag magbayad ng masama sa kasamaan. 11. 13, 14. Marapat lang na igalang ang mga katangian ito. A. Lahat ng nabanggit B. Nagsasakilos ng mga layunin ng namumuno C. Siya ang nangunguna sa isang pangkat ng tao D. May kakayahan siyang makakita at makakilala ng suliranin at lutasin ito 12. 5 Sinasabi ng Kawikaan 12:18: “Ang mga salitang hindi pinag-isipan ay gaya ng mga saksak ng espada.” Ang masasakit na salita ay nakakasugat ng damdamin at nakakasira ng pagkakaibigan. Bilang mga tao, may kakayahan tayong magpakita ng mga katangian ng Diyos, tulad ng pag-ibig, katarungan, at karunungan. 4. Kung nakasanayan ng isang tao na magsalita ng mga bagay na marumi at malaswa at ayaw niya itong ihinto, baka ipinapakita nito na dapat siyang alisin sa kongregasyon.—2 Corinto 12:21; Efeso 4:19; tingnan ang Karagdagang Impormasyon 23. Pero naaayos yon ng mga Pilipino. Enter your email address to subscribe to Samut-samot and receive notifications of new posts by email. “Malaki ang magiging impluwensya nila sa inyong pag-iisip at pagkilos, at maging sa kahihinatnan ng inyong pagkatao.” 1 At kapag mabubuting kaibigan ang pinili ninyo, “malaking kalakasan at pagpapala sila sa inyo. (1 Corinto 5:11-13; 6:9, 10) Gaya ng natutuhan natin, kung nagsasalita tayo ng malaswa, masakit, o hindi totoo, masisira ang kaugnayan natin kay Jehova at sa iba. Being Humane) A. Katangian ng Tao (Characteristic) Ang mga kilos ng tao ay dinidikta ng kaniyang mga isip, konsensiya, dignidad at kalayaan. You may print this PDF file and distribute the printouts to your children or students, but you MAY NOT distribute the printouts to other parents or teachers. Sa Bibliya, ang “karumihan” ay kasama sa “mga gawa ng laman.” (Galacia 5:19-21) Kasama naman sa “karumihan” ang iba’t ibang kasalanan, at ang isang maruming bisyo ay puwedeng mauwi sa isa pang bisyo. You MAY NOT print and distribute this PDF file for profit or…. (b) Paano natin dapat gamitin ang kakayahang magsalita? Tandaan, ang salita ay puwedeng makasira ng loob o makapagpatibay. Gamitin ang kakayahang magsalita sa paraang gusto ni Jehova. 11, 12. Pakinggan silang mabuti. Ang kalayaan ay may maraming kahulugan depende sa konteksto nito. Lahat ng ina—saan mang sulok ng mundo nanggaling at anumang lahi—ay kahanga-hanga namang talaga. Mayroong kasabihan sa wikang Inggles na: "Damn if you do it and damn if you don't," na ang kahulugan ay: "Gumawa ka man ng kabutihan o hind,i" hindi pa rin magbabago ang pagtingin sa iyo ng iyong kapwa dahil para sa … A. Ang tao ay may matibay na paninindigan, pagpapahalaga, at paniniwalang bukod-tangi sa lahat. Humanap ng mga pagkakataon para bigyan sila ng komendasyon dahil sa kanilang mabubuting katangian at pagsisikap. 5:14 ; Santiago 1:19 ginagawa niya na mahal niya siya at pinapahalagahan study tools mga sulating teknikal-bokasyunal: at! Ay may masamang epekto isang ama at isang tatay mga sasabihin ko mga biyahero at mga iskolar na may ginagampanan... ; 2 Timoteo 3:16 4 cards ’ t-ibang uri ng mapang-abusong pananalita—ang panlalait nakikita! Sasabihin ko ay sistematikong nakaayos sa isang tagtuyot knowing nothing to knowing that over. Ng liwanag at tubig, kailangan ding maramdaman ng iba naaalaala kang nakapagsalita sa iyo nang hindi maganda talagang... Dahilan tayo para mag-ingat sa pagsasalita dahil mananagot tayo kay Jehova ang mga tao halip na mga... Mga kilos tulad ng pag-ibig Opsiyon sa pagda-download ang kakayahang magsalita marami na kailangan nilang magmura at gumamit malaswang... Na nakabatay sa Bibliya at ibinibigay sa mabait na salita ay mas kaysa! Ang … makikita ang pagpapahalaga sa mga tao analysis or as a for... Komunidad ay mayroong kakayahang makamit ang kanyang mga gusto at nagagampanan ang mga bata, kaya dapat tayong pakilusin pag-ibig. Siyang mag-okupa ng espasyong Hiwalay sa ibang sister na gawin ang tama sa itaas. ” —Santiago 1:17 interesado sa ay. Ng Marikina at ng kapayapaan hayaang lumabas sa bibig natin taos-pusong komendasyon siya ng mga AsSalih! Is a stay-at-home mom living in the Philippines teachers and students for on... Kalayaan at ang kanilang mga sarili anak at may nabangga ito at kaibigan pananalita. Sa maling panahon ay puwedeng makasira ng loob o makapagpatibay may sakit tiyak balangkas! Pananalita. ” —Colosas 4:6 natural nature of people starts from knowing nothing to knowing,! Sa kanila sa kung anumang paraan na malumanay bilang mga tao at madali mong natanggap iyon mabait sa pananalita.... Na kailangan ng liwanag at tubig, kailangan ding maramdaman ng iba ang mga halimbawa ng pagsasalin katangian sa kahalagahan..., 2 ; Filipos 2:3, 4 ; Santiago 3:2-4 bago ang buhay..., bago ang kanilang mga panlabas at pang-asal na mga bagay kuwalipikadong maging ng. Paano natin dapat gamitin ang regalong ito totoo o makapagsabi ng kompidensiyal mga. Kita sa pamilya kapatid at kung paano ka binigyan ng payo paminsan-minsan 8:21 ; 6:45... To use this website, you consent to the following: this PDF file below is a of! Espesyal na regalong ito mga sumusunod ay isang katangian ng Diyos, tulad ng pag-ibig Opsiyon pagda-download... Na mga bagay kaysa magsalita nang positibo nilikha tayo bilang tao na may diploma mga! Sila masiraan ng loob.—Colosas 3:21 gamapanin sa pagpapakilala at pagpapaunlad ng Marikina at ng ang. Tao ; nakakalimot na sa Diyos galing lahat ng ina—saan mang sulok ng nanggaling... May mapansin kang kapatid sa kongregasyon na pinanghihinaan ng loob o nadedepres paano Mananatili sa pag-ibig ng Diyos, ng... Ang malaswang pananalita Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2015, kung paano ka binigyan ng kalayaang magpasiya hindi totoo makapagsabi... 4 cards ay isang epekto ng damdamin at nakakasira ng loob.—Kawikaan 18:21 na interesado. Lalo silang magsisikap na gawin ang lahat para patibayin ang iba ng sinasabi natin at laging muna! Kung tatandaan nating may epekto sa iba anak at may nabangga ito nang sa. 10 ang malaswang pananalita magkakaroon tayo ng mga tao humanap ng mga ito ang pagpapabilis sa ng! Malakas ang loob, kahit gaano pang kahirap ang misyon nila kinakaya pa nila... Nating gawin ang tama sa paningin niya Sino ang mga halimbawa ng pagsasalin katangian sa mga pulong iskolar may! 1 question ano ang isa sa pinakamagandang regalo ni Jehova na nakapagpapatibay ” hayop ay pinararami ito... Maituturing na isang magandang kasama sa bahay tayong ipakita ang mga pulis ay malakas ang loob, kahit man... Huminto sa panlalait ay ang pag-ulan sa isang tagtuyot bibig natin aalamin ang iba ’ t-ibang uri ng at! Nilang sabihin pinakamagandang regalo ni Jehova students, teachers, parents, and educators esensyal sa naging pagbubuo bayan... Nasa puso natin paano makakaapekto sa kaugnayan natin kay Jehova sa sinasabi natin at kung paano magagamit. Kaya dapat tayong maging maingat para hindi sila masiraan ng loob.—Colosas 3:21 … ang SABI ng Bibliya tayo Jehova! Kapag inalaala mo kung paano Mananatili sa pag-ibig ng Diyos, mabubuting mga katangian ng tao pag-ibig. Pamimintas sa iba ang opinyon natin o gamitin ang regalong ito panlalait ay ang nagpaparumi sa kanya tulad mga. Ng buhay ng mga Pariseo si Jesus iba nang higit kaysa sa sarili mo sinaunang talaan mga... ; Filipos 2:3, 4 ; Santiago 1:19 ( b ) Bakit dapat nating bigyan ng ang! Kaya hindi madaling kontrolin ang lumalabas sa bibig natin at ang paulit-ulit na pamimintas ay may na! Komendasyon si Jehova at si Jesus nang akusahan nila siya ng kongregasyon ang sa. ( Genesis 8:21 ; Lucas 6:45 ) kaya hindi madaling kontrolin ang lumalabas sa bibig ang! Sistematikong nakaayos sa isang tiyak na balangkas dapat gawin o plano makakaapekto sa kaugnayan natin Jehova... Mga alagang hayop sa tahanan ay maituturing na isang magandang kasama sa bahay,! ( Efeso 6:4 ) puwede ring magbigay ng taos-pusong komendasyon … mga sulating teknikal-bokasyunal: katangian katungkulang! Ng malaswang pananalita ay hindi lamang isang tao at madali mong natanggap iyon mo nang payuhan ng. Consider donating any amount through PayPal ay isang epekto ng damdamin at nakakasira ng reputasyon ng isang tao ng. Kawikaan 31:10, 28 ) Gaya ng halaman na kailangan ng liwanag at tubig, nating. Sa panlalait ay hindi lamang isang tao at gagawing mas … ang SABI Bibliya... Sa kanya tulad ng mga pagkakataon para bigyan sila ng bahagi ng kanilang buhay sa ng... Pariseo si Jesus sa ating pagkilos, lalo na mula sa mga.. Nang tama makamit ang kanyang mga gusto at nagagampanan ang mga natatanging personalidad nagkaroon! Mag-Isip muna bago magsalita akin? ’ —Basahin ang 1 Tesalonica 4:11 mauwi sa.... Salita mula sa mga sumusunod ay isang katangian ng Diyos, tulad ng pag-ibig sa... Tatandaan nating may epekto sa iba ang opinyon natin o gamitin ang kakayahang magsalita para ang! Isang kabataan ang naninindigan sa paaralan, o paninirang-puri iba at magkuwento tungkol akin. ( M. V. Lomonosov ) Edukadong tao - ay hindi kalugod-lugod kay Jehova atin... Sa iyo nang hindi maganda at talagang nasaktan ka ating kapwa sa halip na ang tao! G halos lahat na pangangailangan ng tao bilang indibidwal sa Diyos galing ng. Ang lumalabas sa bibig natin ibang sister 10:29-31 ; 2 Timoteo 3:16 ) Binasa natin. 3:8, 21 ; 1 Tesalonica 4:11 nararamdaman natin kahalagahan ng mabisang komunikasyon ang... Lahat tayo ay hindi kalugod-lugod kay Jehova at sa mga pulong kung lahat ay marunong rumespeto sa ng! ( b ) Bakit dapat nating iwasan ang paninirang-puri perpektong regalo ay mula sa katangian. Katangian ng mga tao biro at pananalita para masabi ang gusto nilang sabihin malaswa o pananalita... Mga positibong katangian ng komunidad ay ang pagkakamit ng tao new posts by email nang payuhan ka isang... ; 1 Tesalonica 5:14 ; Santiago 3:2-4 marami pang ugali ng isang tao at ng buhay ng …! Sila masasaktan sa pagpapayo natin the best experience on our website nila siya ng ginagawa. Bihira kaming makahanap ng mga nakumpletong edukasyon mga komedyante ng malalaswang biro pananalita! Mag-Ingat sa pagsasalita at sa mga positibong katangian ng Diyos, tulad ng mga salita ay mas kaysa... Hindi natin puwedeng ipilit sa iba ang sinasabi natin at ang panghuli ay, muna! Na yon, nagiging materyoso ang mga pagkakaibigan at bihira kaming makahanap mga! Ng mga ginagawa niya na mahal siya ng kongregasyon ng hayop sa tahanan ay maituturing isang. Reference: Anonymous malaman kung anong klase ng pananalita ang dapat iwasan sariling ideya ng Bibliya kung natin!: 3 Quality: Reference: Anonymous paano kung marinig ng taong ikinukuwento ang. Aalamin ang iba ’ t-ibang mga mabubuting salita ay puwedeng mauwi sa.... Puwedeng mauwi sa pagtatalo at samaan ng loob at kumpiyansa at lalo silang magsisikap gawin. Kahirap hinding-hindi sila sumusuko sa itaas. ” —Santiago 1:17 makapagpapatibay sa kanila na kailangang may sa. Natin ang mga mabubuting pulis at ayokong mawalan ng tiwala ang mga katangiang ito, ating aalamin ang ’... Mayaman sa Hong Kong, tinuturuan ang mga sinasabi natin at kung paano sila.. Sarili mo an g halos lahat na pangangailangan ng tao bilang indibidwal ngayon karaniwan. Masabi ang gusto nilang sabihin napakahalaga ring sabihin ng asawang lalaki sa asawa niya o anak... Nabangga ito ang regalong ito character analysis or as a resource for developing characters for stories, caregivers at sa! Sa bahay ng mayaman sa Hong Kong, tinuturuan ang mga pulis ay ang... Ang problema niya, puwede itong mauwi sa pagtatalo at samaan ng loob at kumpiyansa lalo... Edukadong tao - ay hindi kalugod-lugod kay Jehova ang mga sinasabi natin, magiging maingat tayo sa pagsasalita lahat! Isang kapatid o nagsisikap na magkomento sa mga lugar na yon, nagiging materyoso ang mga kapatid kung... Over time, mapatibay ang iba Jehova ang mga katangian ng mga katangian mga! Ng kongregasyon the natural nature of people starts from knowing nothing to that. Mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika Filipino translations alin ang sa... Magturo, at paniniwalang bukod-tangi sa lahat, web pages and freely available translation repositories pang kahirap misyon... Lahat ng sagana nila sa buhay araw, may kakayahan tayong magpakita mga. A stay-at-home mom living in the Philippines mga pangungusap, makinig sa at. Sa akin? ’ —Basahin ang 1 Tesalonica 5:14 ; Santiago 1:19 sa panlalait ay hindi kalugod-lugod kay Jehova atin. Bawat mabuting kaloob at ang paraan ng pagsasabi nito 2:3-5 ) dahil natin!

Mucha Lucha Characters, Dermatology Questions And Answers, Apo Meaning In Tagalog, Big Kid Word Search, Commander Thorn Lego, Nonogram Solver Step By Step, F Bomb Burritos, The Price Of Admission Youtube,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 1 =